کریمان
کریمان
با کریمان کار ها دشوار نیست...
Slider
طرح های مناسبتی فعال
ساخت نهر آب

حفر قنات

حفر 150 متر قنات در روستای اسپیدر سریجان با مشارکت قرارگاه پیشرفت…
بودجه کلی طرح : 75,000,000 تومان
مبلغ جمع شده20%
20%
مشارکت میکنم
همیشه در کنارتان هستیم

مشارکت

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

حمایت از کریمان
[ultimate_modal modal_title=”پرداخت مبلغ دلخواه” btn_bg_color=”#17dda8″ btn_bg_hover_color=”#16c99a” btn_text=”پرداخت مبلغ دلخواه” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

[/ultimate_modal]
فهرست