previous arrow
next arrow
Slider

طرح های در دست اجرا

مرمت قنات

کلاته یعقوب

قنات آب گریز دارد ونیاز به لایروبی وبند کشی کول ها دارد

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :15%
15%
مشارکت میکنم
کانال کشی پروژه آب

شوشف – رزو

طرح لوله گذاری جهت انتقال اب قنات برای شرب به طول ۲۰۰۰ متر

بودجه طرح : ۳۵ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :25%
25%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

درح

طرح احیا و مرمت قنات به طول ۳۰۰ متر در دهستان درح

بودجه طرح : ۴۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :8%
8%
مشارکت میکنم
مرمت قنات

بوته زیرگ

طرح مرمت واحیاء قنات و لوله گذاری اراضی کشاورزی بوته زیرگ

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :15%
15%
مشارکت میکنم

خیریه جهت کمک به محرومین ، نیازمندان و افراد کم برخوردار

1
پروژه های فعال
1
روستا های تحت پوشش
1
حامیان کریمان
کریمان

*

پرداختی آسان

حمایت از کریمان

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

فهرست