کانال کشی

کانال کشی

⛏️ پروژه کانال کشی آب از قنات توسط خیریه کریمان

⬅️ با هدایت آب به زمین های کشاورزی شاهد رونق تولید و کسب و کار کشاورزان و اهالی روستا خواهیم بود.

✔️ مشارکت در پروژه های آب (قنات) :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

📷 روستای گل گزی – شهر درح – استان خراسان جنوبی

فهرست